PROJEKTLEDELSE ER VORES KERNEKOMPETENCE.

VI HAR BRED ERFARING MED LEDELSE AF FORSKELLIGE PROJEKTTYPER I BÅDE IND- OG UDLAND.

DANICH HAR BLANDT ANDET STÅET FOR LEDELSEN AF
ET LEVERANCEPROJEKT MED KØLEANLÆG TIL GENERAL
ELECTRIC BRAZIL FOR JOHNSON CONTROLS. VI HAR OGSÅ
STYRET PROJEKT MED KONSTRUKTION AF FUNDAMENTER
TIL OFFSHORE VINDMØLLER FOR BLADT INDUSTRIES A/S.

MANGLER DU EN ERFAREN PROJEKTLEDER?
KONTAKT OS PÅ TLF. 3169 6890

Projektledelse

Planlægning og eksekvering af store projekter kræver en erfaren projektleder med en stærk kompetenceprofil. Når vi leder dit projekt, står vi for positionering af interessenter, som alle skal allieres og tilgodeses. Vi sørger for at skabe flow mellem projektets vanskelige faser, og vi har således alle ledelsesværktøjerne til at realisere dine visioner, når du kommer til os som fagspecialist.

Hos Danich har vi erfaring med ledelse af både mindre opgaver og komplekse projekter. Vi ved, at graden af kompleksitet kan afhænge af opgavens fysiske omfang, men også geografi, sprog og kultur kan give store konflikter i forløbet. Med ledelseserfaring fra hele verden er vi godt klædt på til at håndtere udfordringer af enhver art.

Vi tilbyder at påtage os ansvaret for samtlige dele af projektet, men vi kan også træde til, når din interne projektleder efterspørger støtte og vejledning undervejs.

Danich har haft ledelsesansvaret for følgende projekttyper:

 

 • Offshore
 • Boreplatform – 5-års klassesyn/yard stay
 • Vindmøller (onshore/offshore)
 • Opførelse af kraftværker
 • Opførelse af boligbyggerier

PROJEKTINGENIØRER TIL DRIFT OG SPARRING

VI MEDBRINGER FAGSPECIFIK VIDEN OM DIT PROJEKT OG STYRER OGSÅ GERNE DELPROJEKTER.

SOM PROJEKTINGENIØRER HAR DANICH ARBEJDET SAMMEN MED PROMECON OM OPFØRELSEN AF FYNSVÆRKET BLOK 8. DESUDEN HAR VI ARBEJDET MED MARINEMEKANIK FOR MARATHON PETROLEUM COMPANY SAMT OFFSHORE-DESIGN OG -UDVIKLING FOR RAMBØLL.

MANGLER DU EN KOMPETENT PROJEKTINGENIØR?
KONTAKT OS PÅ TLF. 3169 6890

Projektingeniører

Vi vil naturligvis også gerne bidrage med den viden, vi har med os fra vores fag. Mangler du en ressourcestærk projektingeniør til dit projekt, så tag fat i os.

Vi kan tilføre vores ingeniørfaglige ekspertise til opgaven, men vi stiller vi os også til rådighed som sparringspartnere for din projektleder. Her kan vi byde ind med løsningsforslag til de konflikter og udfordringer, der måtte opstå.

Nogle projekter forløber bedre, når du deler dem op i mindre delprojekter med hver deres leder. Vi er vant til at stå for ledelsen af afgrænsede opgaver og klarer derfor også rapporteringen til projektets øverste leder.

 

BYGGESTYRING OG KUNDESPECIFIKKE OPGAVER.

VI HOLDER OMKOSTNINGERNE NEDE OG KVALITETEN I TOP. OG VI AFLEVERER ALTID OPGAVEN TIL TIDEN.

VI HAR HAFT BYGGELEDERANSVARET UNDER OPFØRELSEN
AF OTTE LEJLIGHEDER FOR EJENDOMSSELSKABET
DAMHUSVEJ 95 ApS. VI HAR OGSÅ HAFT ANSVARET FOR AT
LEDE ET BYGGEPROJEKT FOR SKT. JØRGENS GADE 44 ApS.
HER LØD OPGAVEN PÅ 14 LEJLIGHEDER.

MANGLER DU DYGTIG BYGGELEDER?
KONTAKT OS PÅ TLF. 3169 6890

Byggeledelse

Vi kan også være dine øjne på byggepladsen. Byggerier og renoveringsprojekter kræver dygtige ledere på stedet. Ledere, som har føling med både mennesker og materialer. I samarbejde med håndværkere og specialister løser vi konkrete problemer, når de opstår, så opgaven bliver færdig til tiden. Vi er din garanti for høj kvalitet og godt arbejdsmiljø.

 

Kundespecifikke opgaver

Vi formår også at omsætte vores brede viden til hjælp og rådgivning i forbindelse med individuelle kundeopgaver. Vi har været i berøring med alle tænkelige opgaver i et projektforløb, og vi kan derfor tilbyde at stå for:

 • Sparring og løsningsforslag til problemstillinger i samarbejde med jeres eget projektkontor
 • Interessenthåndtering
 • Udvikling af den interne projektledelse
 • Undervisning i projektledelse
 • Kundehåndtering
 • Indkøb, produktion, opfølgning og inspektion i Europa og Asien
 • Udarbejdelse af specifikationer for produktion, indkøb etc.

HOS DANICH HAR VI SOLID ERFARING MED SOLCELLELØSNINGER, 
PROJEKTSTYRING OG PRODUKTIONSOPTIMERING.
VI TILBYDER DESUDEN UNDERVISNING, TVÆRFAGLIG
RÅDGIVNING OG REGNSKABSSERVICE.